ARBEJDSOMRÅDER 

  • Køkken 
  • Værtskab (tjener og reception) 
  • Stuepige (værelser) og rengøring generelt 
  • Kommunikation, salg og IT  
  • Vicevært/ pedel

Fokus på at øge den enkeltes arbejdsmarkedskompetencer /arbejdspladsforståelse indgår som en vigtig del af alle arbejdsområder på hotellet. Vi arbejder målrettet med sociale spilleregler, kommunikation, vigtigheden af at kunne overholde indgåede aftaler, møde til tiden, mødestabilitet, personlig fremtoning og hygiejne. 

At opnå grundlæggende arbejdsmarkedskompetencer/ arbejdspladsforståelse er af afgørende betydning for vores ansatte i beskæftigelsesforløb i forhold til at komme i uddannelse eller job.  

Vi har gode erfaringer med at øge de ansattes arbejdsmarkedskompetencer, fordi læring sker i praksis. Det er med andre ord ”learning by doing”. Læringssamtaler med vores ansatte foregår i den praktiske arbejdssituation.  

MÅLGRUPPEN 

Vi giver nye muligheder til mennesker, der har svært ved at klare de krav, som job eller uddannelse kræver af den enkelte.  

Vi tilbyder beskæftigelsesforløb, der visiteres via
a) jobcentret,
b) praktik for elever på Skovsgård Attrup STU samt
c) beskyttet dagbeskæftigelse for førtidspensionister.  

Målgruppen er mennesker i alderen fra 16 år og op, der har særlige udfordringer, som gør det vanskeligt at gennemføre en uddannelse eller opnå og fastholde et ordinært arbejde.  

På Skovsgård Hotel blander vi ”målgrupperne”. Det er gennem samarbejdet med kollegaer i forskellige livssituationer man lærer at forstå egne og andres begrænsninger og ressourcer bedre.  

At blande ”målgrupperne” betyder også, at der er kollegaer at ”spejle sig i”, sigte efter og lade sig inspirere af. F.eks. en kollega i køkkenet som overkommer store udfordringer og løser komplicerede faglige opgaver eller går i gang med uddannelse. Nogle ansatte udvikler deres kompetencer bedst tæt på hotellets gæster, i højt tempo og med skarpe deadlines. Andre ansatte har brug for mere skærmede rammer til læring og udvikling. Skovsgård Hotel tilbyder begge muligheder