Generelle bestillingsbetingelser på Skovsgård Hotel

Følgende bestillingsbetingelser er gældende for Skovsgård Hotel.

Er I færre gæster end menuens minimum antal, påregnes 50 % af manglende antal kuverter, optil minimumsantallet.
Ved booking af arrangementer på Skovsgård Hotel kan der opkræves et depositum der trækkes fra i slutfakturaen. Ved afbestilling tilbagebetales depositum ikke.

Selskabsarrangement, mad ud af huset eller møder/ kursus:

7 dage før arrangementet:

Sidste frist for ændring af antal gæster/deltagere skal være meddelt Skovsgård Hotel på booking@skovgaardhotel.dk. Efter dette betales fuld kuvert pris. Dette gælder også ved sygdom.

Ved denne frist skal der også gives besked til Skovsgård hotel på mail om der er gæster/deltagere der er vegetarer, veganere, diabetes eller fødevare allergier.

Kursus og møder:
Ved møder/kursuser med overnatning skal Skovsgård Hotel have mail på booking@skovgaardhotel.dk med oversigt over deltagere, og hvem der eventuelt deler værelses.
Skovsgård Hotel skal også modtage dagsorden med tidspunkt for morgenmad, frokost mm.

Generelt:
Mad og opdækning til børn under 3 år er gratis.
Mad og opdækning til børn under 12 år, afregnes med halv pris.
Alle kuvert priser er inklusive opdækning, servietter, lys og blomster. Har gæsten specifikke ønsker om andre lys, servietter eller blomster end det der er standard hos Skovsgård Hotel, kan det tilkøbes.

Alle priser er opgivet inklusive moms.

Skovsgård Hotel har ret til at anbringe selskaber i det lokale, Skovsgård Hotel vurdere som mest egnet for selskabet/mødet.

Aftalen er bindende for begge parter idet ordrebekræftelsen med leveringsbetingelserne er underskrevet. Dette kan ske både ved personligt møde på Skovsgård Hotel, eller pr mail.
Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.
Ved manglende fremmøde (no show) har Skovsgård Hotel krav på fuld pris for hele arrangementet.

Overnatning: Der kan afbestilles uden beregning 2 dage før ankomst. Elles betales den 1. overnatning af gæsten

Betaling:
Selskaber, møder/kursus og værelser: Hvis ikke andet er aftalt betales der ved arrangementets afslutning.
Mad ud af huset: Hvis ikke andet er aftalt betales senest 3 dage før afhentning af maden.

Hjælp os med at hjælpe dig:
Ved bestilling af mad ud af huset skal du tjekke din levering senest en time efter levering og give Skovsgård hotel besked pr tlf. om eventuelle fejl og mangler, så kan nå at rette op.
Ved selskaber på Skovsgård Hotel er det vigtigt at du løbende gier os besked om eventuelle fejl og mangler så kan danne den bedste ramme rundt dit arrangement som vi kan.