Indvielse af hotellet

Dato: 1. juli 2022
Tid: 11.00 - 13.00

Program Borgmester Mogens Gade byder velkommen, herefter taler:

Regionsrådsformand Mads Duedahl Projektchef, Stig Hessellund, Realdania Arkitekt Lars Juel Thiis, Cubo Arkitekter A/S og bestyrelsesformand Ida Leding Larsen, der slutteligt klipper snoren, og genåbner Skovsgård Hotel.

Herefter er hotellet vært ved et let traktement, hvorefter det vil være muligt at komme ind og se hotellet i sin opdaterede version 2.0 årgang 2022.

Tilmelding til mail@skovsgaardhotel.dk

Tak til de fonde m.fl., der generøst har støttet projektet: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, TrygFonden, Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden, Jammerbugt Kommune, Den nationale landdistriktspulje, SE Vækstpulje Nyfors, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld og Jutlander Bank.